Gecentraliseerde Diensten en Expertise

Onze unieke en steeds groeiende board bestaat uit een geselecteerde groep van artsen die een brede kennis hebben van hun specifiek therapeutisch gebied. Deze deelgebieden, vertegenwoordigd door ons onafhankelijk netwerk van onderzoeksartsen zijn onder andere Cardiologie (vasculaire ziekten, hypertensie, aritmie), Neurologie (multiple sclerose, ziekte van Parkinson, stroke, dementie en ziekte van Alzheimer), Nefrologie, Metabole ziekten (diabetes), Orthopedie, Reumatologie, Longziekten (COPD) etc. Klik op een van onze gecentraliseerde diensten het linker menu.

Wilt u meer weten?