Outsourcing

Merkt u dat veel van uw studie sites moeite hebben met het vinden van de geschikte patiënten? Gebeurt het vaak dat uw geselecteerde sites de vooropgestelde tijdlijnen niet respecteren omdat ze de verhoogde werkdruk niet aankunnen? Allicht hebt u al meer dan eens ondervonden dat geïncludeerde studiepatiënten hun toestemming tot deelname weer intrekken omdat ze twijfelen of omdat ze er gewoonweg genoeg van hebben? Door outsourcing van onze studieverpleegkundigen en studiecoördinatoren bieden we flexibele en efficiënte ondersteuning aan studie sites die hulp nodig hebben.

Patiëntenrecrutering

Een van de meest voorkomende problemen in klinisch onderzoek is het laattijdig includeren van studiepatiënten. Het gevolg hiervan is het verlengen van de studietermijn wat op zijn beurt leidt tot verhoogde kosten. Onze mobiele studieverpleegkundigen en -coördinatoren zijn echte experts in het selecteren van patiënten op basis van in- en exclusiecriteria, de inclusie van patiënten én het motiveren van patiënten om deel te blijven nemen aan de studie.

Data invoer

Ons toegewijd studiepersoneel past de richtlijnen toe van Good Clinical Practice (GCP) en is vertrouwd met de meest gebruikte eCRF’S zoals RDC, Inform, Medidata Rave, Data Track etc. Zij helpen met het oplossen van queries en zorgen ervoor dat de data niet alleen kwalitief zijn maar ook tijdig zijn ingevoerd.

Andere studie gerelateerde taken

Sites die ondersteuning nodig hebben met bloedafnames, ECG’s en patiënten vragenlijsten kunnen ook op onze hulp rekenen. CT-N’s ervaren studie-artsen en studieverpleegkundigen kunnen immobiele en/of oudere patiënten ook thuis bezoeken.
CT-N neemt de studie gerelateerde administratie op zich en verwerkt indien gewenst ook de studiefacturatie. Al ons studiepersoneel is beschikbaar voor zowel korte als lange periodes en zelfs ad-hoc kunnen onze mensen ingezet worden.

Centrale ondersteuning

Bij CT-N spreken we niet zomaar over outsourcing. Onze kracht is de centrale support die ons studieteam krijgt. Om optimale resultaten te behalen begeleiden wij onze studieverpleegkundigen en -coördinatoren op alle vlakken van klinische studies. Deze ondersteuning maakt echt het verschil en alleen zo kunnen we stevige relaties opbouwen met onze klanten.

Wilt u meer weten?