Patiëntenrecrutering

Een vaak voorkomend probleem bij klinisch onderzoek is het laattijdig recruteren van studiepatiënten. Het gevolg hiervan is het verlengen van de studietermijn wat op zijn beurt weer leidt tot verhoogde kosten. Onze ‘mobiele’ studieverpleegkundigen en -coördinatoren zijn echte experts in het selecteren van patiënten op basis van in-en exclusiecriteria, inclusie van patiënten in de studie én het motiveren van de patiënten om deel te blijven nemen aan de studie. Contacteer ons om te ontdekken hoe wij uw patiëntenrecrutering verbeteren.

Wilt u meer weten?