Studieverpleegkundigen en Studiecoördinatoren

Indien u als arts reeds ervaring hebt met klinische studies kunt u vast bevestigen dat de sponsors hoge standaarden hanteren met betrekking tot patiëntenrecrutering, -inclusie en het behouden van de patiënten in de studie. Lijdt uw praktijk of ziekenhuisdepartement onder de verhoogde werkdruk die een studie met zich meebrengt? CT-N biedt de ondersteuning die u nodig heeft.

Onze ‘mobiele’ studieverpleegkundigen en studiecoördinatoren zijn experts in patiëntenselectie, -recrutering, -inclusie en het behouden van de patiënten in de studie door ze te motiveren en aan te moedigen. CT-N’s dataverpleegkundigen zijn vertrouwd met de verschillende e-CRF’s en ze houden zich strict aan de principes van Good Clinical Practice.

Clinical Trial Management (CTM)

Onze clinical trial assistenten helpen u met het managen van de studie door bv. het inplannen van de patiëntenvisites en u te ondersteunen met bloedafnames, ECG’s, het afnemen van vragenlijsten en checklists. Immobiele en/of oudere studiepatiënten kunnen thuis bezocht worden door onze studieverpleegkundigen en/of studie artsen. Ons personeel is beschikbaar voor zowel korte als lange periodes en zelfs ad-hoc kunnen zij ingezet worden. CT-N kan u tevens onlasten door de veeleisende studie gerelateerde administratie op zich te nemen en indien gewenst verwerken wij uw studie facturen.
Contacteer ons voor informatie betreffende onze clinical trial management diensten.

Wilt u meer weten?